Haberler

Hipertiroidi

Hipertiroidi

Hipertiroidi, tiroid bezlerinin olması gereken fazla çalışması sonucu, yüksek oranda tiroid hormonunun üretilmesi anlamına gelir. Farklı sebepler yüzünden kanda bulunan tiroid hormonunun artış göstermesine ise tirotoksikoz adı verilir. Her iki tiroid tipinin de belirtileri benzerlik gösterir. Zira her iki olguda da kanda bulunan T3 ve T4 tiroid hormonlarının seviyesinde artış gözlenir. Kanda bulunan TSH seviyesinde düşme meydana gelir. En çok görülen sebebi ise Graves hastalığı olarak bilinir. Özellikle yaşlı hastalarda görülen sıcak nodüller hipertiroidin diğer sebepleri arasındadır. Ayrıca kontrolsüzce alınan tiroid hormonu, birtakım iltihabi tiroid hastalıkları, fazlaca iyot tüketimi, doğum sonrası tiroid gibi farklı olgularda hipertiroidi hastalığının sebepleri arasındadır. Hipertiroidi oldukça rahatsızlık ve şikâyet meydana getiren, zarar verici toksit bir vakadır.

Hipertiroidi belirtileri nelerdir?

Hipertiroidi belirtileri arasında en çok dikkat çeken, aşırı sinirlilik, çarpıntı, hızla zayıflama, ellerde sebepsiz titreme, güçsüz kaslar, vücut sıcaklığında artış, aşırı terleme, saç dökülmesi, nemli cilt, kolay ve sık sık kırılan tırnaklar, bağırsak hareketlerine hızlılık, adet düzensizliği, adet kanamalarında dikkat çekici azalma, gözlerde şişlik, çift görme gibi şikâyetler sayılabilir.

Hipertiroidi Nedenleri
• Graves hastalığı hipertiroidinin en sık rastlanan nedenidir. En çok 20 ila 50 yaş arası kadınlarda görülür. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi tiroid hücrelerine saldırır. Bu durum tiroid bezinin harap olmasına ve T3 ve T4 adlı tiroid hormonlarının fazla oranda üretimine yol açar.
• Stres, sigara, fazla iyotlu tuz tüketimi alerjik bünye ve bazı ilaçlar graves hastalığını olumsuz olarak etkiler. Guatr, tiroid hormonlarında artış ve gözlerde büyüme graves hastalığının en önemli belirtileridir. Gözün öne doğru fırlaması olan oftalmopati, graves hastalarının %25-30’unda görülür.
• Hipertiroidinin diğer bir nedeni çok çalışan nodüllerdir. Sıcak ya da hiperaktif denilen bu nodüller tiroid bezinden bağımsız olarak sürekli ve fazla miktarda tiroid hormonu üretirek kana verirler.
• Hipotiroidinin tedavisinde kullanılan tiroid hormonlarının kontrolsüz ve fazla oranda alımı da hipertiroidiye yol açabilir.
• Tiroid bezinin iltahabi durumları, aşırı iyot tüketimi ve tiroid bezinin farklı nedenlerle tahrip olması hipertiroidinin daha az görülen sebepleri arasındadır.

Hipertiroidi Tanısı
TSH  testi ve T3 ve T4 hormonlarının tetkiki ile tanı koyulur. Bunun dışında tiroid otoantikorları, reseptör antikoruları, tiroid sintigrafisi ve tiroid ultrasonografisi gibi uygulamalara da başvurulabilir.

Hipertiroidi Tedavisi

İlaç tedavisiyle hastalığın belirtileri kısa sürede giderilmekle birlikte hastaların 1-2 yıl ilaç kullanmaları gerekir. Ancak yine de  hastaların büyük bir bölümünde nüks görülür. Nüks oranı sigara içen kişilerde, tiroid bezi büyük olanlarda ve gençlerde daha fazladır. İlaç tedavisine yanıt alınamadığı durumlarda radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Radyoiyot tedavisi hastaya ağız yoluyla verilir. Nodülü olan olgularda ise ameliyat sözkonusu olur.


TÜM HABERLER