Üroloji

ÜROLOJİ HİZMETLERİ
• Androloji (erkek cinsel fonksiyon bozukluğunun tanı ve tedavisi)
• İnfertilite (kısırlık) tanı ve tedavisi (testis biyopsileri, mikroskobik varikoselektomi)
• Ürolojik Onkoloji (Ürolojik Tümörlerin Tanı Ve Tedavisi)
• Mesane kanseri. Kapalı (Endoskopik) Mesane Tümörü tedavisi(TUR-T)
• Böbrek kanseri
• Testis kanseri
• Prostat kanseri

PROSTAT BÜYÜMESİ

• Transrektal ultrasonografi İle prostat biyopsisi Kapalı (endoskopik )Prostat Ameliyatı (TUR-P) veya prostata stent yerleştirilmesi
• Endoüroloji ve Taş Hastalıkları
• Kapalı Üreter Taşı Tedavisi (Üreterorenoskopi)
• Böbrek taşlarının ESWL ile tedavisi ( Her yaştaki hastaya uygulanır)
• İdrar kaçırma ve mesane incelenmesi ve minimal invaziz yöntemlerle (TVT, TOT, Enjeksiyon ) Tedavisi
• Çocuk Ürolojisi
• Pediatrik ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi
• Yeni doğan sünneti
• Vazektomi
• Kadın ürolojisi / Ürojinekoloji
• Rekonstrüktif ürolojiTAŞ KIRMA BİRİMİ

ESWL vücut dışından gönderilen şok dalgalarının idrar yolundaki ve böbreklerdeki taşlar üzerine hedeflenmesi ile bu taşların kırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Hastanemizde, üreter alt uç ve mesane taşlarının endoskopik olarak kırılması için pnömatik litotripsi cihazı bulunmaktadır.