Ultrasonografi

- Tüm batın Usg
- Tiroid Usg
- Boyun Usg
- Meme Usg
- Skrotal Usg,Testis Usg
- Alt ekstremite venöz doppler
- Alt ekstremite arteriyal sistem doppler
- Karotis renkli doppler Usg
- Gebelik doppler
- Renal renkli doppler Usg
- Pelvik Usg
- Göz(orbita)Usg, doppler Usg
- Transfortanel(kranial Usg)
- Transvajinal, Transrektal Usg
- Yüzeysel doku Usg
- Kalça UsgSonografi eşliğinde meme, tiroid işaretleme ve ince iğne aspirasyon biyopsisi, karaciğer biyopsisi, drenaj.