TIBBİ BİRİMLER

DOĞAN HASTANESİ
Tıbbi Bölümler
» Dermatoallerji
» Dermatoonkoloji
» Girişimsel Dermatoloji
» Kozmetoloji
» Pediyatrik Dermatoloji
» Veneroloji
» Endokrin Cerrahi
» Hepatopankreatobilier Cerrahi
» Reflü Cerrahisi
» Varis Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
» Lazer Tedavisi
» Oküloplastik Cerrahi
» Diyabet Polikliniği
» Hipertansiyon Polikliniği
» Hiperlipidemi Polikliniği
» Tiroid Polikliniği
» Ergen ve Pediatrik Jinekoloji
» Jinekolojik Onkoloji
» Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite (Tüp Bebek Merkezi)
» Ürojinekoloji
» Yüksek Riskli Gebelik (Perinatoloji)
» TOT – TVT (İdrar Kaçırma Ameliyatları)
» Laparoskopi
» Histeroskopi
» Primer PTCA (7/24)
» Açık Kalp Cerrahisi
» Periferik Damar Cerrahi
» Fasial Plastik
» İşitme – Denge Hastalıkları
» Rinoloji
» Ses – Yutma Bozuklukları
» Rinoplast
Mikrobiyoloji
» Beyin Tümörleri
» Çocuk Nöroşirurjisi
» Spinal Cerrahi
» Bel ve Boyun Fıtıkları
» Periferik Sinir Cerrahisi
» Omurga Cerrahisi
» El Cerrahisi
» Spor Yaralanmaları
» Mikrocerrahi
Patoloji
» Androloji
» Çocuk Ürolojisi
» Endoüroloji ve Taş Kırma
» Kadın Ürolojisi
» Üroonkoloji
» Prostat Biyopsisi
DOĞAN HASTANESİ
Tanı Üniteleri
» Bronkoskopi
» Bronkoskopi
» ERCP
» Gastroduodenoskopi
» Kolonoskopi
» Rektoskopi
» Göz Kuruluğu Tetkikleri
» Transtelefonik Ritm Takibi
» Endokrinoloji
» Hematoloji
» Klinik Kimya
» Mikrobiyoloji
» Seroloji
» Polisomnografi (Uyku Testi)
» CPAP – BİPAP – ASV Titrasyonu
» MSLT (Çoklu Uyku Bozukluğu Testi)
» Vestibüler Rehabilitasyon
» Çok Kesitli (Multislice) Tomografi
» Açık MR
» Sanal Endoskopi
» Anjiyografik Girişimler
» Direkt Röntgen
» Girişimsel Radyoloji
» Kontrastlı Tetkikler
» 4D Ultrasonografi
» DSA (Dijital Substraktion Anjiyografisi)
» Beyin Anjiyografisi
» MR Anjiyografi, Perfüzyon MR,Spektroskopi MR
» Taş Kırma (ESWL)
» Üroflowmetri Laboratuarı
DOĞAN HASTANESİ
Diğer Kliniklerimiz
Sigara Bırakma Polikliniği
» Aile ve Çiftler İçin Psikolojik Danışmanlık
» Bireysel Psikolojik Danışmanlık
» Çocuk ve Gençler İle Psikolojik Danışmanlık
» Psikodrama Odaklı Grup Çalışmaları
» Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
» Psikolojik Eğitim / Gelişim Program ve Seminerleri
» Kurumsal Danışmanlık