Standart Check-Up

Poliklinik Muayeneleri
• Diş muayenesi
• Dahiliye muayenesi

Kan Tetkikleri
• HDL kolesterol
• Total kolesterol
• LDL kolesterol
• Açlık kan şekeri
• Hemogram (22 parametre)
• Trigliserid
• Üre (BUN)

Enfeksiyon Tetkikleri
• Sedimantasyon

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri
• ALT
• TSH

Hepatit Markerler (Sarılık Tetkikleri)
• HbsAg (ELİSA)
• Anti HCV (ELİSA)

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri
• Kreatinin
• Tam idrar analizi

Kalp Faktörü Tetkikleri
• EKG

Radyolojik Tetkikler
• Akciğer Grafisi Tek Yön
• Tüm Batın Ultrason