Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum; atmosferdeki oksijenin akciğerlerden kan yoluyla hücreye gelip, enerji oluşumu sırasında açığa çıkan karbondioksitin yine akciğerler aracılığı ile dışarı atılması işidir. Bu olayda solunum merkezi, solunum kasları, hava yolları, alveoller, akciğer damarları ve kardiovasküler sistem yer alır. Bu solunum olayının herhangi bir bölümünün incelendiği laboratuar testlerine de solunum fonksiyon testleri denir.

Tıkayıcı (Obstrüktif) ve kısıtlayıcı ( Restriktif) Akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin kullanılır. Ayrıca Akciğer dışı hastalıkların cerrahi tedavisi öncesinde ameliyata uygunluk kararı verilmesinde anesteziye yardımcı olarak sıklıkla kullanılmaktadır.