Renkli Doppler Ultrason

Renkli doppler ultrasonografi cihazı geniş kapsamlı programları ile vasküler ve kardiak doppler incelemelerinde önde gelen bir cihazdır. Normal ultrasonografi cihazlarına göre anlamlı üstünlükleri olan renkli doppler ultrasonografinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

• Doku ve organların damarsal yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkar. Böylece tüm damarlardaki akım renkli olarak gözlemlenir, hızı ve dokularla ilişkisi tespit edilir.
• Genel olarak bacak, boyun ve kol damarları incelenir.
• Gebelikte, annenin ve bebeğin damarsal yapılarında ileri tetkik yapılır.
• Tümoral olgularda ‘iyi huylu’, ‘kötü huylu’ ayrımını yapmak için kullanılır.
• Kısırlıkta, erkeklerin bazı problemlerini incelemek için başvurulacak en değerli yöntemdir.

Teknolojik yeniliklerin başdöndürücü bir hızla geliştiği günümüzde renkli ultrasonografi cihazı ile erken teşhis ve tedavi konusunda yeni başarılar kazanılmıştır.