Radyoloji

Radyoloji ünitemiz, teşhis ve tedavi amaçlı taleplerinizi karşılayabilmek için, teknolojik cihazlar ve doktor kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastanemizde çekilen görüntüler teleradyoloji ile anında hekimlerin ekranlarında görünmektedir.

RADYOLOJİ HİZMETLERİ

•    Manyetik Rezonans (MR)
•    1.5 Tesla MR
Magnetik Rezonans cihazımız yüksek çözünürlük kalitesine ve hızlı görüntüleme özelliğine sahiptir. Emar sistemimiz ile net görüntüler elde edilmektedir.
•    MR Anjio
•    Perfüzyon MR
•    Difüzyon MR
•    Spektroskopi MR

•    Çok Kesitli (Multislice) Tomografi (MSBT)
Bu cihazla düşük radyasyonla 3 boyutlu görüntü alınmaktadır. Klasik BT uygulamalarından farklı olarak hareketli organları da bir nefes tutma süresi gibi kısa sürede incelemek mümkündür. Kalp gibi hareketli organlar özellikle koroner arter kalsiyum skoru yönünden MSBT ile görüntülenebilmekte, kalp krizi riski belirlenebilmektedir. Çocuk yaş gruplarında, Alzheimer gibi diyalog kurulamayan, bilinci kapalı yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarda, incelemenin kısa sürede tamamlanması birçok yaşamsal sorunun en kısa sürede üstesinden gelinmesini sağlanmaktadır.

•    Sanal Endoskopi ile Sanal Bronkoskopi ve Sanal kolonoskopi
•    3 boyutlu kalsiyum skorlama DSA (Dijital Substraction Anjiografi) ile damarların civarındaki kalsiyum birikim analizleri
•    Sanal Tomografi
•    Ultrasonografi
•    4D Gerçek Zamanlı Ultrasonografi
•    Renkli Doppler USG
•    Dijital röntgen
•    Panoramik ve Sefalometrik Röntgen
•    Dijital röntgen
•    Panoramik ve Sefalometrik Röntgen
•    Skopi
•    Mamografi
•    Vasküler ve non-vasküler girişimsel işlemler 
•    Girişimsel Radyoloji
•    Organ Biyopsileri
•    Doku Biyopsileri
•    Prostat Biyopsisi
•    Kemik Yoğunluğu Ölçümü

Digital Röntgen nedir?

Digital Röntgen ilk görüntüleme yöntemidir. Tüm kemik yapılar ve akciğer için yapılır. Bazı kontrast maddeler kullanılarak, böbrek fonksiyonları ve idrar yollarının görüntülenmesinde, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak gibi tüm sindirim sistemlerinin görüntülenmesinde de kullanılabilmektedir. Çekimin ön hazırlığı için, çekimin yapılacağı bölgeye göre takılar, gözlük ve diğer metal objeler çıkarılmalıdır. Akciğer ve kemik yapıların çekimi için ön hazırlığa gerek yoktur. Bu ön hazırlıklar röntgenin sonucunu doğru alabilmek açısından yapılır.

Renkli Doppler Ultrasonografi nedir?

Renkli Doppler Ultrasonografi yönteminde , hareket eden nesneye ses dalgası gönderilir ve geri alınır. Bu işlemde, geri alınan ses dalgalarının frekansları, nesnenin hızına göre değişir. Aradaki fark bilgisayar tarafından saptanarak, grafiksel olarak ekrana aktarılır. Böylece belli bir damarın içindeki kanın akım hızı, hem şekil olarak görüntülenebilmekte hem de akım hızına karşı oluşan direnç matematiksel olarak hesaplanabilmektedir. Doppler incelemesinde, ölçümü yapılacak damarın bulunması doğru bölgenin akımının ölçülebilmesi açısından çok önemlidir. Bu inceleme iki şekilde yapılabilir. Renkli Doppler bunlardan biridir. Renkli Doppler cihazlarıyla, bölgedeki damarların renkli olarak görüntülenmesi ve incelenecek damarın bu görüntüden seçilmesi sağlanır..

Renkli Doppler Ultrasonografi tetkikinin gerektiği durumlar şunlardır

Extremite (kol, bacak) damarlarının ilaç kullanılmadan incelenmesi Boyun damarlarının (karotis ve vertebral arterleri) incelenmesi Hipertansiyon nedeni araştırmasından böbrek damarlarının incelenmesinde Karaciğer bozukluklarında portal sistemin doppler incelemesi Genital organlardaki patolojilerin (tümoral kitlelerin), testislerin (testis torsiyonu, tümoral kitleler, epididimorşit), organik-psikojenik erektil disfonksiyon bozuklarında (penil doppler) Gebelikte fetüs gelişimi değerlendirilmesi'nde kullanılır.

Doppler ultrason neden yapılır?

Doppler-ultrason incelemesi kan damarları ve kanın damarlardan geçişi hakkında çok önemli bilgiler verir. Özellikle atardamar ve toplar damarlardaki problemleri değerlendirmek için çok uygun bir yöntemdir. Vücudumuzun her yerinde kan damarları olduğundan Doppler-ultrason vücudumuzun hemen hemen her yerinde kullanılabilir. En sık kullanılan bölgeler boyun, kalp, karın ve bacaklardır. Boyunda, Doppler-ultrason en sık şah damarlarını (karotis) incelemek için kullanılır. Bu damarlar beyine kan taşırlar ve tıkanabilirler. Tıkanma "iinme"ye neden olabilir. Doppler ultrason ile kan akımı ve yönünün doğru olup olmadığı hakkında bilgi edinilir. Karın bölgesinde, Doppler-ultrason başlıca tansiyon yüksekliğini araştırmak amacıyla böbreklerin, siroz gibi hastalıkları değerlendirmek için karaciğerin, karın ağrısı nedenini araştırmak için barsaklara kan taşıyan damarların, tümör içi yada komşuluğundaki damarların değerlendilmesinde kullanılır. Bacaklardaki kan akımının değerlendirilmesinde, atardamarlardaki tıkanıklıkların, toplardamarlardaki pıhtıların yada bacak şişmesinin nedeninin gösterilmesinde temel yöntemdir.
Ultrasonografi nedir?

Bu tetkik ile vücudun değişik bölgeleri ses dalgaları kullanılarak görüntülenmektedir. Batın içi organlar, genital organlar, tiroid bezleri, meme dokusu, yumuşak dokular, kalça ve gebelik değerlendirmesi Ultrasonografi yöntemi ile yapılmaktadır. Bu yöntem bizi, hastalıklı bölgede doğrudan tespite götürür.Ultrasonografi en çok , sıvı içeren organların ve yapıların incelenmesinde yararlıdır.Kemik gibi katı yapılar ve akciğer gibi hava dolu organlar (çok fazla sıvı içermediklerinden) ultrasonda iyi görünmezler.Fakat sıvı içeren organlardaki kitle ve katı oluşumlar izlenebilir.
Ultrasonografi çeşitli alanlarda kullanılır:

Batın (karın) içi organları incelemede (abdominal USG), Kadın hastalıklarında (jinekolojik USG), Gebelik ve takibinde (obstetrik USG), Kalp işlevlerinin ve yapısının incelenmesinde (ekokardiografi), meme dokusunu incelemede (meme USG), Damarların-tiroid-testis-göz vb organ ve yapıların incelenmesinde
Ultrason gerektiren durumlar:

''Tüm Batın Ultrasonografi'' tetkikinin gerektiği durumlar şunlardır : Karın ağrısı (birkaç saat önce başlamış veya sürekli olabilir) Ağrılı ve/veya kanlı işeme (bulantı ve kusma da eşlik edebilir),idrarın kesik kesik gelmesi Gözlerin ve vücudun sararması,karnın sağ-üst tarafında ağrı olması Ailede böbrek hastalığı,böbrek taşı,şeker hastalığı vb hastalık olması Hazımsızlık,bulantı gibi hazım şikayetlerinin devamlı olması Karnın devamlı şiş olması Trafik kazası veya karına sert darbe alma gibi batın travmalarında (iç organ yırtılması veya kanaması riski varsa) Karında tümör(kitle), kist veya aorta genişlemesi düşünülen hastalarda Karın içi organların doğuştan anormalliği veya yokluğu düşünülüyorsa Organların boyutlarının ve yapısının tesbiti için Genel sağlık taramasının bir parçası olarak (check-up amacıyla)

En Sık Ultrasyon Yapılan Hastalıklar

Ultrason ile en çok;böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, safra kesesi ve safra yollarındaki taş ve enfeksiyon, dalak ve karaciğer büyümesi, (50 yaş üzeri erkeklerde) prostat büyümesi, kadın hastalıkları araştırılır. Gebelik takibinde de ultrason sıklıkla kullanılır.4D ULTRASONOGRAFİ

Üç boyutlu ultrason cihazlarıyla yapılan incelemeler ile anne rahmindeki bebeklerin hareketleri gecikmeli olarak görüntülenebilirken, 4 boyutlu ultrasonografi ile bebeğin kaşlarını çatması, gülmesi, esnemesi, parmak emmesi gibi hareketleri anlık ve hızlı bir şekilde izlenebilmektedir. 4. boyut ifadesi çekim sırasında, anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu görüntülerinin fotoğraf kareleri gibi eş zamanlı görüntülenip kaydedilmesini ifade etmektedir.

4D Ultrason cihazları ile çok erken döneminde cinsiyet, yarık damak, yarık dudak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahatsızlıkların erken tanısı konulabilmektedir.Diğer taraftan geleneksel iki boyutlu ultrasonografide bebeğin el ve ayak parmaklarını tam anlamı ile değerlendirebilmek her zaman mümkün olmayabilir. Ense kalınlığı ölçümüyle görülen "mongolizm" (Down sendromu) 4D ultrason sayesinde 3. ayda taranabilmektedir. Bu nedenlerle dört boyutlu ultrasonlar, geleneksel 2boyutlu ultrasonlara göre daha çok tercih edilmektedir.Yine, dört boyutlu ultrasonlar ile çiftlerin ayrı bir mutluluk ve farklı bir heyecanla bekledikleri ikiz, üçüz bebeklerin gelişimi de daha net bir şekilde izlenebilmektedir.4D ultrasonlar geleneksel iki boyutlu inceleme özelliğinin yanı sıra hem renkli doppler hem de 3. boyut özelliğini birlikte içermesi ile bebek heyecanına kapılan ailelere üçüncü aydanitibaren cinsiyeti öğrenme ve renkli fotoğraflarını alma fırsatı tanımaktadır. Siyah beyaz ve 2 boyutlu ultrasona göre anne karnındaki bebeğin hem bir buçuk ay daha önce görüntülenmesine hem de net fotoğraf kalitesindeki renkli görüntüsünü elde etmeye olanak sağlayan 4 boyutlu (eş zamanlı) renkli ultrason, anne babaların hamileliğin 3. ayından itibaren bebeklerinin fotoğrafına kavuşmalarını sağlamaktadır. Tüm bu özellikleri ile 4 boyutlu ultrason ailelere bebeklerinin sağlık durumundan sonra en fazla kime ve neye benzediğini merak ettikleri için çekimler sırasında eli, ayağı, burnu, yüzü gibi detayları yorumlama ve bebeği birilerine benzetmeye çalışma gibi hoş anlar yaşatmakta ve hamilelik sürecindeki heyecanın güzel anılara dönüşmesini sağlamaktadır.

Tüm bu özellikleri ile 4 boyutlu ultrason aşağıda belirtilen konularda tanı ve teşhis konusunda önemli bir yere sahiptir:

Bebeğin cinsiyetinin daha erken dönemlerde belirlenmesi(pozisyona bağlı olarak) Bebeğin gelişimsel analizi Çoğul gebeliklerin ayrıntılı birşekilde değerlendirilmesi Rahmin yapısal problemlerinin teşhisi Plasentada oluşabilecek anomallilerin saptanması Anormal kanamaların sebeplerinin teşhis edilmesi Dış gebeliğin tanısı Yumurtalık tümörleri ve miyomlarının teşhisi Plasentanın yerleşiminin belirlenmesi

Manyetik Rezonans (MR) nedir?


MR, iyonizan olmayan radyo frekansı kullanan görüntüleme sistemidir. İlaç kullanmadan damarların gösterilebilmesi bazı durumlarda konvansiyonel anjiografi gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. MR anjiografi tüm vücut damarsal yapılarını göstermede kullanılabilir. Bunun yanısıra MRG ile fonksiyonel görüntüler, üç boyutlu ve hareketli (Cine) görüntülerde mümkün olmaktadır.MR fizik prensibi olarak manyetik alan gücünden yararlanarak görüntü elde ettiği için zararlı olabilecek X ışınları içermemektedir. Bu özelliği ile de çok küçük bebeklerde ve hamile bayanlarda tanısal amaçlı kullanılabilir.

Mamografi nedir?

Meme kanseri, günümüzün en sık rastlanan hastalığıdır. Mamografi sayesinde bu hastalığın tanısı vakit kaybetmeden yapılmaktadır. 40 yaşını aşmış kadınların düzenli aralıklarla mamografi çektirmesi gerekir. Düzenli takip meme dokusundaki değişikliğin erken anlaşılmasını sağlar. Erken teşhis tüm hastalıklarda önemli olduğu gibi, mamografi tanısında da önemlidir.

Mamografi ne zaman yapılmalıdır?

Mamografi incelemesine başlamadan önce mutlaka dikkatli muayene yapılırsa, tanı olasılığı artacaktır. Kadınlarda kansere bağlı ölüm nedenleri arasında akciğer kanserinden sonra, meme kanseri ilk sırayı almaktadır. Her 12 kadından biri hayatının bir döneminde yakalanmakta ve her 25 kadından biri meme kanserinden hayatını kaybetmektedir. Tarama testlerinin amacı bir hastalığın ortaya çıkacağını önceden anlamaya çalışmak veya hastalığı erken evresinde yakalamaktır. Mamografinin kadınlarda belli aralıklarla yapılmasının doktorlar tarafından şiddetle önerilmesinin nedeni, bu tarama testi sayesinde meme kanserinin erken tanınabilmesiyle hastalığa bağlı ölüm riskinin %25-80 oranında azaltılabilmesidir. Tarama amaçlı mamografiye meme kanseri açısından risk faktörleri bulunmayan kadınlarda 40 yaşından başlanmalı, 50 yaşına kadar 2 yılda bir, daha sonra yılda bir rutin olarak uygulanmalıdır. Yapılan meme muayenesinde bir sorun saptanması durumunda veya kadının her ay kendi yaptığı meme muayenesi esnasında bir kitle saptanması ve bunun doktor muayenesi ile doğrulanması durumunda mamografi yenilenir.

PANORAMİK RÖNTGEN nedir?

Panoramik röntgen tüm dişlerin ve çene kemiğinin daha az ışın alarak birlikte görüntülendiği bir tomografik röntgen çeşididir.

KEMİK DANSİTOMETRİSİ nedir?

Kemiklerin yapısında yer alan maddelerin yoğunluğunu ölçen bir yöntemdir. Bu yöntemle kemik madde kaybı (osteoporoz) saptanır.

Osteoporoz nedenleri:

-Primer (yaş, cinsiyet, sigara, aşırı alkol tüketimi gibi yaşam tarzına bağlı nedenler)
-Sekonder (hastalıklar ve ilaçlar) sonucu oluşan madde kaybı

GÜVENLİ MİDİR?
Günlük hayatta bilgisayar kullanırken alınan radyasyon kadar X ışını kullanılır.

İŞLEMİN YAPILIŞI
Yaklaşık 15 dakika civarında yatarak yapılan bir işlemdir. Sadece kımıldamadan yatmak gerekmektedir.

KİMLERE YAPILIR?
Kemik kaybı riskinin yüksek olduğu, menopoz sonrası kadınlar için ilk çekim normal ise 3 yılda bir kontrol amaçlı çekimler önerilmektedir . Kemik kaybı söz konusu ise kontrol periyodunu tedaviyi yapan hekim belirleyecektir.

SPIRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ nedir?

Yapılan dinamik BT incelemeleri ile kontrast maddenin damar içine hızla verilmesinden sonra damar veya organ boyanmasının doğru zamanda yapılması ile hastalıkların erken teşhisi mümkün olmaktadı. Ayrıca özel programlarla üç boyutlu görüntüler elde edilmektedir. Spiral Bilgisayarlı Tomografi de ise incelenecek organın bütün kesit görüntüleri tamamlanıncaya kadar, X ışını tüpü organ çevresinde spiral şekilde sürekli döner. Bu şekilde inceleme tamamlanır.