Psikiyatri

Depresyon toplumda en sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biridir. Sözcük anlamı çökkünlük olan depresyon; bireysel farklılıklar içermekle birlikte, kendine özgü belirtileri olan, kişinin duygu, davranış ve düşüncelerini olumsuz etkileyerek, kişilerarası ilişkilerini, mesleki ve sosyal becerilerini, fiziksel sağlığını bozan önemli bir hastalıktır.

Depresyon bir duygudurum bozukluğudur. Başlı başına bir hastalık olarak ortaya çıkabildiği gibi alkol, uyuşturucu madde kullanımı, tedavi amaçlı ilaç kullanımı, kanser gibi süregen hastalıklara bağlı olarak da gelişebilir.

Majör depresyon, distimi, atipik depresyon, bunaltılı depresyon, doğum sonrası depresyon, maskeli depresyon gibi depresyon çeşitleri tarif edilmişse de şiddetine bağlı olarak ağır, orta ve hafif depresyon şeklinde değerlendirmeler de yapılmaktadır.

Genellikle ağır tablolarla seyreden ve sıklıkla hastanede yatışı gerektiren, intihar riski yüksek olan depresyonların genetik olma olasılıkları yüksektir. Bu tür depresyonlarda öncelikli tedavi yaklaşımı ilaç tedavisini de içeren biyolojik yöntemlerdir. İlaçla tedavi özenle üzerinde durulması gereken başlıca tedavi yöntemidir. Bu depresyon türleri tedavi edilmediklerinde ciddi yaşamsal, sosyal ve ekonomik sorunlara yol açarlar.

Klinik olarak daha hafif şiddette ve yaşamsal, çevresel olaylara bağlı olarak gelişen depresyonlar da çocukluk başta olmak üzere olumsuz yaşam deneyimlerinin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu tür depresyonlarda psikoterapi yalnız ya da ilaçla birlikte uygulanabilmektedir. Uygulanacak olan psikoterapi yöntemi kişinin durumuna yönelik olarak belirlenmektedir.

Depresyonda hastadan hastaya, depresyonun tipi ve şiddetine göre değişkenlik gösteren bedensel, ruhsal, davranışsal ve sosyal belirtiler vardır. Başlıca belirtiler şöyledir:

- Çökkün duygudurum: Kederli, hüzünlü, elemli ruh halidir. Bu durum süreklidir ve doğal üzüntü ve yastan farklıdır. Kişi ara sıra kendini iyi hissetse bile, bu iyilik hali kısa sürelidir.

- İlgi, istek azalması ve/veya hiçbir şeyden zevk alamama: Kişi daha önce yapmakatan hoşlandığı şeylerden zevk alamamaya başlar. Genel bir isteksizlik vardır. Her şey ona ağır gelmeye başlamıştır.

- Yorgunluk, enerji azalması, bitkinlik: Kişi kendini halsiz, bitkin, güçsüz hissetmekte, çabuk yorulmaktadır. Bir iş yapmak için kendinde güç bulamaz, bütün gün yatmak ister.

- Uyku bozukluğu: Uyku bozukluğu çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Uykuya dalma güçlüğü, uykunun sık sık bölünmesi görülebilir. Sıklıkla sabah erken uyanma ve tekrar uykuya dalamama hali gözlenebilir. Kişi uyandığında kendini dinlenmemiş hisseder. Kimi depresyonlu hastada ise çok fazla uyuma ya da uykuya eğilim görülebilir.

- Dikkatini toplamada güçlük: Kişi, dikkatini bir noktada toplayamaz, bir konu üzerinde yoğunlaşamaz.

- İştah bozukluğu: Genellikle yoğun bir iştahsızlık, yemeklerin tadını alamama, isteksizlik ve kilo kaybı görülür. Kimi hastada iştah artışı ya da aşırı yeme ortaya çıkabilir.

- Kendine güven azalması, değersizlik ve suçluluk duyguları: Kişi kendini yetersiz, eksik, başarısız ve değersiz görebilir. Cesaretini kaybettiğini belirtebilir, o güne kadar yaptıklarını beğenmemeye, eleştirmeye, pişmanlık hisleri yaşamaya başlayabilir.

- Ölüm ve intihar düşünceleri: Depresyonu olan hastaların bazılarında hastalığın bir belirtisi olarak intihar düşünceleri ortaya çıkabilmektedir. Hastaların bu düşüncelerinin hastalığın bir ürünü olduğunu bilmeleri ve doktorları ya da yakınlarıyla bu düşüncelerini paylaşmaları çok önemlidir. Hastalık iyileştiğinde, bu düşünceler ve gerekçeleri saçma gelecektir.

- Hareketlerde, konuşmalarda yavaşlama: Hareketlerde, düşüncede, konuşmada, karar vermede yavaşlık ortaya çıkabilir. Kişi durgunluktan yakınır.

- Bunaltı: Endişe, daralma, gerginlik, sıkıntı ve huzursuzluk halidir. Sabahları bunaltının ağır olması, kötü bir şeyler olacakmış duygusu depresyonlu hastalarda sık olarak gözlenir. Bunaltı nedeni ile yerinde duramama, aynı yerde uzun süre kalamama gözlenebilir.

- Sinirlilik: Kontrol edilemeyen kolay ve çabuk öfkelenme halidir. Kişi dayanma gücünün azaldığını ve kolayca öfkelendiğini belirtir.

- Karamsarlık, umutsuzluk: Kişinin gelecekle ilgili planları kalmamıştır, her şeyi karamsar yorumlar. Sabahları uyandığında yataktan çıkmak istemez. Zaman hiç geçmiyor, gün akıp gitmiyormuş gibi hissedebilir.

- Gürültüden rahatsız olma:Kişi kalabalık yerlerde kalmaktan, gürültüden rahatsız olmaktadır. Bu nedenle, evden dışarı çıkmaktan insanlar ile görüşmekten çekinebilir.

- Bedensel yakınmalar: Kabızlık, ağız kuruluğu, baş ağrısı, uyuşma, karıncalanma gibi fiziksel şikayetler sıklıkla vardır.

- Bazı çok ağır depresyonlarda hayal görme, gerçekdışı düşünceler ortaya çıkabilmektedir.

Ergen ve çocuklardaki depresyon tablolarında erişkinlerdekinden farklı olarak aşırı bir tedirginlik ve huzursuzluk, öfke patlamaları, sabırsızlık, çabuk sıkılma ve bıkma, dikkat dağınıklığı, impulsivite, aşırı bir hareketlilik ve dışa dönüklük hali, kurallara karşı çıkma eğilimi ön planda olabilir. Bu nedenle çocukların okul ve aile yaşamlarında, arkadaş ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunlara karşı uyanık olunmasında fayda vardır.

Depresyonda uygulanacak tedaviler genellikle iki ile altı ay arasında süren, ilaç tedavisiyle birlikte psikoterapinin uygulandığı tedavilerdir. Kullanılacak olan ilaçların hekim gözetiminde alınması ve sürdürülmesi çok önemlidir.