Nöroşirurji (Beyin Cerrahi)

Doğan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) bölümü, beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetlerini vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisinde ameliyatlar, bilgisayarlı tomografi,mikroşirürji, endoskopi, mikroelektrod kayıt ve manyetik rezonans görüntüleme (MR), dijital serebral anjiyografi (DSA) ve minimal invazif teknikler kullanılarak yapılmaktadır.

Çocuk ve erişkin hastalarda görülen beyin, omurilik travmaları, omurilik tümörleri, beyin sinir sisteminin bir parçası olan Periferik kol ve bacak sinirlerinde cerrahi müdahale gerektiren durumları, Hidrosefali tedavisi, doğumsal omurga ve omurilik anomalileri, Anevrizma cerrahisi, Arteriovenöz malformasyon, kavernom rahatsızlıklarının tedavisi kafa ve spinal yaralanmaları,omurga ve omurilik tümör ve kistlerin medikal ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.Beyin Cerrahisi Hizmetleri :
• Anevrizma
• Hipofiz tümörleri
• Beyin Tümörleri
• Omurilik tümörleri
• Omurga tümörleri
• Sinir tuzaklanmaları
• Boyun fıtıkları
• Bel fıtıkları
• Kraniosinostoz
• Ansefalosel
• Hidrosefali
• Gergin omurilik sendromu
• Beyin kanamaları
• Serabral / Spinal vasküler patolojiler
• Bel ve boyun kaymaları
• Bel ve boyun kırıkları
• Pediatrik Nöroşirurji