Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Kulak, burun, boğaz bölümümüzde, baş- boyun bölgesini ilgilendiren hastalıklar, kötü huylu tümörlerin tanı ve tedavisi, çocuk ve yetişkinlerde görülen işitme bozuklukları, alerji, sinüs, ses telleri, tükürük bezleri ve yemek borusu hastalıkları tedavi edilmektedir. Kulak Burun Boğaz bölümümüzde muayeneler, endoskopik ve mikroskopik yöntemlerle yapılmaktadır.

KULAK BURUN BOĞAZ HİZMETLERİ

• Kulak burun boğaz hastalıkları tanı ve tedavisi
• Çocuk ve yetişkinlerde işitme bozuklukları / Odyoloji (işitme)testleri
• Kulak ameliyatları, estetik cerrahi
• Geniz eti ve bademcik ameliyatları
• Baş dönmesi ve vertigo
• Nöral terapi (Baş dönmesi ve kulak çınlaması için enjeksiyon tedavisi)
• Radyofrekans cerrahisi
• Ses hastalıkları cerrahisi ve ses terapisi
• Baş, boyun kanserlerinin tanı, tedavi ve takibi
• Burun, kulak baş boyun ile ilgili durumlarda rekonstrüktif ve plastik cerrahi
• Konka müdahaleleri
• Endoskopik nazal dakriyosistorinostomi ameliyatları (Göz Sağlığı bölümü ile birlikte gerçekleştirilen bu ameliyatlar ile gözyaşı bezi hastalıklarının tedavisi sağlanır)
• Uyku bozuklukları ve Nörofizyoloji Laboratuvarı
• Tükrük bezi tümörlerinin cerrahisi

Bademcik İltihabı (Kronik Tonsilit)
Bademcik iltihabı, bademciklerin mikroplarla karşılaşması ve şişmesi sonucunda gelişir.

Bademcik ameliyatı hangi durumlarda önerilir?
Sık tekrarlayan bademcik iltihabı
Nefes alamayacak derecede bademciklerin büyümüş olması
Bademciklerin yutkunma ve yutma güçlüğü yaratması Sık tekrarlayan boğaz ağrısı ve boğaz iltihaplanmaları (senede en az 5- 6 kez) Bademcik iltihabının orta kulak iltihabı ve sinüzite neden olması

Baş Dönmesi (Vertigo)
Baş dönmesi en sık iç kulak hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Beyin, beyincik, diğer sinir sistemi ve göz hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, migren, şeker hastalığı, kansızlık, kolesterol ve trigliserid yüksekliği gibi denge ile ilgili sistemleri etkiyebilecek çok sayıdaki hastalık ile psikolojik nedenler ile de baş dönmesi şikâyeti oluşabilir.

Meniere hastalığı:
İç kulak sıvısının basıncında artış nedeniyle tekrarlayan baş dönmesi atakları, işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, kulakta uğultu veya çınlama belirtileri gösteren bir hastalıktır.

Vertigo Teşhisi Nasıl Konur?
Vertigo hastalığının teşhisi için, denge ile ilgili sistemlerin muayenesi, gerektiğinde iç kulağın işitme ve denge fonksiyon testleri, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) görüntüleme gibi yöntemlerle inceleme yapılır ve hastanın ve kan tetkikleri de incelenir.

Burun Eğriliği (Septum Deviasyonu)
Septum, burun boşluğunu iki ayrı bölmeye ayıran, kıkırdak ve kemik kısımlardan oluşan bir yapıdır.
Septumun kıkırdak yada kemik kısmında oluşan eğrilikler burun tıkanıklığının nedenidir.

Septum Deviasyonu Sonucu Gelişen Olumsuzluklar Nelerdir?
Tek veya çift taraflı burun tıkanıklığı
Tekrarlayan burun kanamaları
Tekrarlayan sinüzit
Yüz bölgesinde ağrı, başağrısı, geniz akıntısı
Uykuda sesli nefes alma (özellikle çocuklarda)

Geniz Eti
Geniz eti, burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir dokudur. Görevi, burundan giren mikroplara karşı vücudu korumaktır.

Geniz Eti Problemi Belirtileri Nelerdir?
Geniz eti olan hastalarda burundan nefes almakta güçlük, sürekli ağızdan nefes alma, burun tıkalı gibi genizden konuşma, nefes alırkan hırıltılı ses çıkması, uyku sırasında horlama , uykuda birkaç saniye süreyle nefesini tutma (uyku apnesi), işitmede azalma, iştahsızlık ve gelişme geriliği gibi belirtiler bulunabilir.

Horlama / Uyku Apnesi
Horlama ile birlikte bazı kişilerde uykuda solunum duraklamaları da (uyku apnesi) görülür. Apne, solunumun 10 saniyeden uzun sürelerde duraklamasıdır. Yumuşak damağın sarkık ve kalın olması, küçük dilin uzaması, büyümüş bademcikler, büyük dil kökü ve geniz eti varlığı, kilo fazlalığı olması hava yolonu daraltarak horlamaya neden olabilir.

Horlamanın değerlendirilmesi muayene ile başlar. Bu muayenede doktorunuz burundan başlayarak nefes borusuna kadar havanın geçtiği alanlarda horlamaya neden olabilecek şekil değişikliklerini veya hastalıkları arayacaktır. Bundan sonra bir uyku çalışması (polisomnografi) ile uykuda vücudun çeşitli fonksiyonlarının kaydedildiği bir inceleme istenebilir.

Orta Kulak Enfeksiyonları/ Otit
Otit, kulak zarı arkasındaki orta kulak boşluğunun iltihabıdır. Orta kulak iltihaplanmaları (akut otitis media) tedavi edilmediğinde, veya yetersiz tedavi edildiğinde müzminleşerek kulak zarında delinmeye, orta kulaktaki kemikçiklerde harabiyete veya bu kemikçiklerin hareketlerinde bozukluğa, kulak kemiğinin içindeki ve çevresindeki başka dokularda da iltihaplanmaya neden olabilir. İltihabın neden olduğu hasarın derecesine bağlı olarak beyin zarına ulaşırsa menenjite, beyin dokusuna ulaşırsa beyin abselerine, iç kulağa ulaşırsa kalıcı sağırlık ve denge bozukluğuna, kulak kemiği içinden geçen yüz sinirine ulaşırsa yüz felcine yol açabilir.

Sinüzit
Sinüzit, yüz sinüsleri yüzeyindeki mukoza zarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Sinüzit Neden Gerçekleşir?
Sinüsleri temizleyen ince kanalların tıkanması sonucu ortaya çıkar. Bu tıkanıklık tedavi ya da kendiliğinden açılabilir. Açılmadığı takdirde hastalık kronikleşir.

Sinüzit Belirtileri Nelerdir?
Baş ağrısı, göz ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, yüksek ateş, geniz akıntısı, ağız kokusu, burun tıkanıklığı, göz akıntısı

Sinüzit Tedavi Nasıl Uygulanır?
Sinüzit, ilaç tedavisi, endoskopik yöntem veya cerrahi yöntem ile tedavi edilevilir.