Kemik Dansitometre

Bu gün için hiçbir şikâyetimiz olmasa bile ileri yaşlardaki hayatımızın kaliteli bir şekilde devam etmesini istiyor iseniz bu günden kemiklerinizin durumu hakkında hiç bir ön hazırlık istemeyen zahmetsiz, oldukça keyifli bir çekim yaptırarak bilgi edinebilirsiniz.

Hastanemizde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onayı ile Türk standartlarını uygulayarak, en yüksek doğruluk oranına sahip olan DEXA sistemi kullanılmaktadır. % 1 gibi çok düşük oranlardaki kemik kayıpları bile bu sistem sayesinde tespit edilmektedir.

Cihaz düşük dozda X ışını ve bilgisayar kullanarak kemik yoğunluğu ölçümü yapmaktadır.
Merkezimiz bu konuda en gelişmiş teknolojiyle donatılmıştır.

Eğer aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmanızı özellikle öneririz:

• Menopoz sonrası evredeyseniz ve hormon (östrojen) kullanmıyorsanız
• Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsaKemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz
• Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar
• İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar
• Hafif bir travmadan sonra kırık gelişenler
• Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar

Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır?

• Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara
• Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara
• Menopoz sonrası risk faktörleri taşıyan kadınlara
• Zayıf ve uzun boylu menopoz sonrası kadınlara
• Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara
• 160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık
• Yılda 2.5 cm. den fazla boy kısalması olanlara
• 65 yaştan büyük olanlara
• Kalsiyumdan fakir beslenenlere
• Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında
• Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara
• Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere
• Östrojen tedavisine kontrendikasyon varsa
• Testeron seviyesi düşük olanlara
• 1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara
• 5 yıldan uzun romatoid artrit ve ankilozan spondilit öyküsü olanlara Kortizon veya metotreksat tedavisine başlarken ve tedavi sırasında yılda bir kez
• Heparin, Antiasit Kortikosteroidler (Prednisone), Dilantin ve Barbituratlar , Tiroid Hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar
• Nefropatiler, Osteomalazi, Hiperparatiroidi , Hipertiroidizm gibi hastalığı olanlara İnsüline bağlı diabet hastalarına Osteoporoz tedavisinin takibinde kemik yoğunluğu ölçümü yapılır.