Kemik Dansitometre

Eğer aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmanızı özellikle öneririz:

• Menopoz sonrası evredeyseniz ve hormon (östrojen) kullanmıyorsanız
• Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsaKemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz
• Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar
• İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar
• Hafif bir travmadan sonra kırık gelişenler
• Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar

Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır?

• Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara
• Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara
• Menopoz sonrası risk faktörleri taşıyan kadınlara
• Zayıf ve uzun boylu menopoz sonrası kadınlara
• Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara
• 160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık
• Yılda 2.5 cm. den fazla boy kısalması olanlara
• 65 yaştan büyük olanlara
• Kalsiyumdan fakir beslenenlere
• Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında
• Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara
• Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere
• Östrojen tedavisine kontrendikasyon varsa
• Testeron seviyesi düşük olanlara
• 1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara
• 5 yıldan uzun romatoid artrit ve ankilozan spondilit öyküsü olanlara Kortizon veya metotreksat tedavisine başlarken ve tedavi sırasında yılda bir kez
• Heparin, Antiasit Kortikosteroidler (Prednisone), Dilantin ve Barbituratlar , Tiroid Hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar
• Nefropatiler, Osteomalazi, Hiperparatiroidi , Hipertiroidizm gibi hastalığı olanlara İnsüline bağlı diabet hastalarına Osteoporoz tedavisinin takibinde kemik yoğunluğu ölçümü yapılır.