İleri Laparoskopik CerrahiSAFRA KESESİ AMELİYATLARI
Safra kesesi ameliyatlarında laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat tekniği)  günümüzde “Altın standart” olmuştur. Yani açık ameliyat artık tercih edilmemektedir.
Hastanemizde safra kesesi ameliyatları, laparoskopi konusunda son derece deneyimli Gastrocerrahi üst ihtisas uzmanı Op.Dr.Behlül BAYDAR tarafından yapılmaktadır.
Literatür, akut keselerde, ister safra kesesi iltihaplı, ister hidropik olsun, artık cerrahiyi hemen uygulamayı önermektedir, hastalara 6-8 hafta sonrasında ameliyat zamanı verilmemektedir. Çünkü hasta 6-8 hastalık bekleme süresi içinde yeniden benzer bir atak geçirebilmektedir. Bu nedenle, hastanemizde gecikmeden tedavi yoluna gidilmektedir.

SAFRA KESESİ TAŞLARI

Safra kesesi taşları irili ufaklı, tek veya çok sayıda olabilir. Küçük olanların safra yollarına düşme ve iltihap yapma ihtimali daha yüksek olduğundan teşhis edildiğinde uygun zamanda ameliyat önerilir. Gerçekte içinde taş olan safra kesesi de verimli çalışmadığından hastalar ameliyat sonrasında keselerinin yokluğunu anlamazlar. İri taşlı keseler de taşın basısına bağlı sorunlar çıkardığından bunlarda da çok beklemeden operasyon yapılması önerilir. Ameliyat kapalı olarak yapılmakta, 3 veya 4 adet kalem kalınlığında giriş deliği bulunmakta, 15-20 dakika kadar sürmekte, hasta aynı gün veya ertesi gün evine taburcu edilmektedir.

SAFRA KESESİ POLİPLERİ

Safra kesesi polipleri, kesenin iç duvarında büyüyen yapılardır. Sayısı tek ve 10 mm üzerinde ise; sayısı 3 ve üzeri ve boyutu 5 mm ve üzeri ise ameliyat gerekliliği oluşur. Çünkü bunlarda çok az da olsa kanserleşme ihtimali vardır. Ancak ultrasonografi raporunda polip diye rapor edilen hastaların %60'ında ameliyat sonrası keselserinin incelemesinde safra keselerinde polip değil, taş görülür.

REFLÜ CERRAHİSİ

Geri kaçma anlamına gelen reflü, mideden yemek borusuna veya duodenumdan mideye doğru uygunsuz sıvıların kaçmasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Bu kaçak sonucunda sıvılar organların iç yapısına zarar verir ki, bu da hastalarda ağrıya neden olur. Bu kaçağı önlemek amaçlı yapılan cerrahi işlemlere reflü cerrahisi denir.

Önceleri oldukça trendi bir işlem olan özefagus reflü ameliyatları, uzun dönem takipler neticesindeki literatür çalışmalarında gereklilikleri daraltılmış, daha çok ilaçlı tedavi yoluna gidilmiştir. Ancak tedaviye çok dirençli ve semptomları güçlü olan vakalarda, hastanın yaşam kalitesini çok düşürmüş ise cerrahi tercih edilmektedir.

Bu amaçla uygulanan cerrahi, konusunda tecrübeli üst ihtisas yapmış, Gastrocerrahi Uzmanı Op.Dr.Behlül BAYDAR tarafından laparoskopik yöntemle yapılmakta ve hastanın ameliyat sonrası dönemde konforu son derece iyi olmaktadır.