Genel Yoğun Bakım

Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle sağlık hizmeti içinde en önemli yere sahiptir. Son yıllarda yoğun bakım hizmetlerinde büyük gelişmeler göstermiştir. Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasının izleri görülmektedir. Tüm cerrahi ve dahili dalların ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat kesintisiz yaşamsal destek veren bir ünite olmakla birlikte gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuvar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi v.b.) uygulanabilmektedir.

İlk yaştan itibaren tüm kritik hastalarda en uygun desteğin sağlanabildiği yoğun bakım servisimizde\ tüm ciddi acil vakalara müdahale edilebilmektedir.

Genel Yoğun Bakım Ünitemizde;
• Ciddi yaralanmalara,
• Zehirlenmelere,
• Felçlere,
• Tüm travma (kafa travması, göğüs travması, ciddi kırıklar, tüm vücut travmaları v.b.) hastalarına,
• Beyin kanamalarına,
• Ciddi solunum yetmezliklerine,
• Ani gelişen veya devamlı böbrek yetmezliklerine,
• Sinir sistemi hastalıklarına (Myastenia Gravis, Guillian Barre vb.)
• Ciddi enfeksiyonlara ve daha birçok kritik hastalığa anında müdahale edebilecek tüm teknik ve personel desteği mevcuttur.