Genel Cerrahi

Genel Cerrahi bölümümüz, gerekli durumlarda anestezi, yoğun bakım ekipleri ile 24 saat hizmetinizdedir.

Genel Cerrahi Hizmetleri:
• Endokrin Cerrahisi
Tiroid Bezi
Paratioid Bezi
Surrenal Bez;  hastalıkları ve cerrahisi

• Meme Cerrahisi
Meme Check-Up
Meme Hastalıkları ve Cerrahisi
Meme Kanseri Cerrahisi (Fibroadenom)

• Gastro-İntestinal Sistem Cerrahisi
Özofagus (Yemek Borusu)
Mide
İnce ve Kalın Bağırsak Hastalıkları ve Cerrahisi
Sindirim Sistemi Kanserleri ve Cerrahisi

• Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları, Pankreas, Dalak Hastalıkları ve Cerrahisi

• Laparoskopik Cerrahi


• Ano-rektal Bölge Cerrahisi
Hemoroid
Fissür
Fistül
Rektal Polip tıbbi ve cerrahi tedavileri
Makat Bölgesi Apseleri

• Fıtık Cerrahisi
Kasık Fıtığı
Göbek Fıtığı
Karın Duvarı Fıtıkları
Eski ameliyat yerlerinde oluşmuş fıtıklar

•    Endoskopik Girişimsel İşlemler (anestezi desteğiyle yapılmaktadır)
Gastroskopi
Kolonoskopi

•    Mide Küçültme Ameliyatı
•    Küçük Cerrahi İşlemler

Sünnet
Lipom (yağ bezesi)
Vücut yüzeyindeki küçük kitlesel lezyonlar
Tırnak çekimi ve yatak revizyonları
Vücudun çeşitli yerlerinde oluşmuş apselerin(çıban) tedavisi

•    Kıl Dönmesi (Sinüs Pilonidalis)

Kuyruk Sokumu
Göbek
Diğer vücut bölgeleri; medikal, mikrosinüsektomi, flep(doku kaydırma) cerrahisi

Genel Cerrahi Servisimizde Kullanılan Cihazlar:
• Gastroskopi,Kolonoskopi,ERCP
• Laparoskopik Cerrahi
• Harmonik Koter
• Ligasure
• Stapler
• Ultrasonografi
• Mammografi
• Bilgisayarlı Tomografi
• MR

Endokrin Cerrahisi:
Vücudun iç salgı yapan bezlerinin operasyon gerektiren bazı hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavilerdir. İç salgı bezleri, salgıladığı hormonları direkt olarak kan dolaşımına veren bezlerdir. İç salgı bezlerine ait hastalıklar tiroid bezi hastalıkları (nodüler guatr,zehirli guatr,tiroid kanseri vb.) paratiroid bezi hastalıkları ve surrenal bezi hastalıklarıdır.

Meme Hastalıkları:

Meme hastalıklarında karşılaşılan en sık şikâyet meme kitlesini hissetmektir. Diğer şikâyetler; memede büyüme, meme başı akıntısı ve meme başının içe çekilmesi ve kozmetik problemlerdir. Meme hastalıklarının yakınma konuları arasında birinci sırada sancı ya da acıma olarak tarif edilen meme ağrısı yer alır. Ailede meme kanseri öyküsü var ise doktorunuzdan destek almalısınız.

Meme hastalıkları Teşhisi:
Fiziki Muayene: Özellikle koltuk altı ve suprakviküler lenf bezleri aranır. Hasta, fiziki muayene sırasında genel bir muayene süreci yaşar. Hasta öyküsü: Hasta öyküsü, meme hastalıklarının teşhisinde doktor için büyük önem taşısa da hastaya, ultrasonografi, mamografi ve gerekli görüldüğü durumlarda meme MR gibi tıbbi yöntemlere başvurularak doğru bir teşhis konulabilir.

Gastro-intestinal Sistem Cerrahisi:
Yemek borusundan başlayıp mide, on iki parmak barsağı, ince ve kalın barsak hastalıklarının bir kısmı cerrahinin konusudur. Bu organların gözlenmesi (özafagoskopi, gastroskopi,duodenoskopi, ERCP, kolonoskopi) hastanemizde yapılmakta, tespit edilen cerrahi hastalıklar ilaçlarla veya ameliyatla (örn.kanserler) tedavi edilmektedir.

Kalın bağırsak ve anal bölge hastalıkları (hemoroid, fissür- fistül, abse ) ile habis hastalıklar için gerekli cerrahi girişimlerin yapıldığı bu bölümde, tarama, tanı, takip ve tedavi amaçlı endoskopik işlemler yapılmaktadır.

Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları, Pankreas Hastalıkları
Karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreasın selim ve tümöral hastalıklarının cerrahi tedavisi, genel cerrahi ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik cerrahi geniş kesiler yapmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen kalem inceliğinde metal borular (trokar) ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatlardır.

Klasik açık ameliyattan farkı nedir?

Ameliyat sonrası iyileşme, açık ameliyatlara göre daha erken gerçekleşir. Açık ameliyattaki gibi büyük kesiler uygulanmaz. Kameranın büyütme gücü sayesinde doku ayrıntılarının daha detaylı görülür. Hastaların günlük aktivitelerine daha kısa zamanda dönemleri sağlanır.

Anüs Bölgesi Hastalıkları Anal Fissür (Makat Çatlağı)
Kabızlık nedeniyle sert dışkının makat cildini yırtması sonucu oluşan ve dışkılama sırasında şiddetli ağrı ve az miktarda kanamanın meydana geldiği hastalıktır. İlaç veya cerrahi yöntemle tedavi edilebilir.

Perianal Abse:
Makatı çevreleyen yağ dokusun iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bu hastalık ani başlayan bir ağrı ile kendini gösterir. Makat etrafında şişlik, sıcaklık ve hassasiyet hissedilir. İltihap, ilaçla ya da cerrahi yönteme başvurularak tedavi edilebilir.

Anal Fistül
Anal fistülde kalın bağırsağın son kısmının iç yüzeyi ile makat yakınındaki cilt arasında bağlantı oluşturan tünel şeklindeki yolun tıkanması, apselerin tekrarlamasına neden olur. Hastalık anüsün iç yüzeyinden giren mikropların apse oluşturmasından dolayı meydana gelir. Hastalık bölgesinde zaman zaman ağrı oluşmakla birlikte iç çamaşırda akıntı ile kirlenir. Anal Fistül cerrahi yöntemle tedavi edilir. Apsenin olduğu akut dönemde apsenin boşaltılması ve içinin yıkanması sağlanır. Böylece, Fistüle ait tünelin açılmasına olanak sağlanır.Anal Polip
Makatın içindeki oluşan saplı et benidir. Dışkılama esnasında dışarı sarkar. Elinizle hissedebilirsiniz. Kanama belirtisi gözlenebilir. Anal Polip basitçe bağlanır ve kökünden kesilir.

Mantar Enfeksiyonu
Makat etrafındaki cilt mantar mikroplarıyla çevrelenir. Kaşıntı, kızarıklık ve tahriş ve kanama şikâyetleri belirtileri arasındadır. İlaç tedavisi mevcuttur.

Kondilom
Makat etrafında veya öne doğru cinsel organları tutacak şekilde küçük et benleri meydana gelmesinden kaynaklı ve kaşınma belirtisi ile kendini gösteren hastalıktır. Kaşınma sebebiyle kanama yapabilirler. Koter ile temizlenme sağlanır.

Perianal kanser
Makat etrafındaki herhangi bir doku kanserleşebilir. Hastalar, genellikle ağrısız şişlik, dışkı çıkarmakta zorlanma, dışkılama alışkanlığında değişiklikler gibi şikâyetler ile başvurur. Kanserin yerine tipine göre ışın tedavisi veya ameliyat ile tedavi sağlanır.

Anal prolapsus
Dışkılama esnasında bağırsağın son kısmının dışarı sarkması durumudur. Dışkılama esnasında büyük miktarda bağırsak dışarı çıkar. Makatta ıslaklık ve kanama yapar. Ameliyat ile tedavi edilir.

Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs)
Bel ile kalçaların birleşim yerindeki bu hastalık, yaranın yerleşimine ve genişliğine göre, açık bırakma yada kapatma yöntemlerinden uygun olanı ile ameliyat edilmektedir.

Hidradenitis süpürativa
Ter bezlerinin (kronik) iltihap durumudur. Koltukaltı, kuyruk sokumu ve kasıklarda sık görülür. Makat çevresine kadar uzanabilir. İlaç ve cerrahi tedavisi vardır.

Fıtık Cerrahisi
Fıtık, bir iç organın, normalde içinde bulunduğu beden bölgesindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkması durumudur.

Fıtık çeşitleri nelerdir?
Kasık fıtığı, göbek fıtığı, epigastrik bölge fıtığı en sık karşılaşılan fıtıklardır. Ağrı, şişlik gibi belirtiler gösterir. Fıtıkların tedavisi cerrahidir. Açık veya kapalı