Gastroentroloji Cerrahisi Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi

gastrointestinal

Gastrintestinal sistem, adından da anlaşılacağı gibi, sindirim sitemi cerrahisi anlamına gelmektedir. Yemek borusundan anüse kadar olan kısmı ilgilendiren bu sistem içine safra yolları, karaciğer, pankreas, dalak gibi organlar da girmektedir.

Tüm bu sistemlere ait iyi ya da kötü huylu hastalıkların cerrahisi, konusunda uzman, üst ihtisas eğitimli Gastroenteroloji Cerrahisi doktorumuz tarafından yapılmaktadır.

Hastanemiz ayrıca, Crohn, Ülseratif Kolit gibi inflamatuvar hastalıkların (IBH) cerrahi tedavisini de gerçekleştirmektedir. Bu konuda yapılan cerrahi işlemler oldukça deneyim gerektirdiğinden, ülkemizde çok az hastane tarafından uygulanmaktadır. Hastanemiz hizmet anlayışını geliştirmek amaçlı, IBH hastalarının cerrahisi konusunda da, hastalarımıza yardımcı hastane olma görevini ve sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Tüm bu ağır cerrahi işlemler çerçevesinde hastanemiz, tanıya yönelik radyoloji, girişimsel radyoloji, ameliyat sonrasında yoğun bakım desteği ile ameliyat olan hastalarımıza güvenli bir eve dönüş yolu hazırlamaktadır. Cerrahi sırasında en kaliteli sarf malzemelerini kullanarak da hastalarımızın güvenine layık olmaya devam etmektedir.