Gastroentroloji Cerrahisi Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi

Yemek borusundan başlayıp mide, on iki parmak barsağı, ince ve kalın barsak hastalıklarının bir kısmı cerrahinin konusudur. Bu organların gözlenmesi (özafagoskopi, gastroskopi,duodenoskopi, ERCP, kolonoskopi) hastanemizde yapılmakta, tespit edilen cerrahi hastalıklar ilaçlarla veya ameliyatla (örn.kanserler) tedavi edilmektedir.

Kalın bağırsak ve anal bölge hastalıkları (hemoroid, fissür- fistül, abse ) ile habis hastalıklar için gerekli cerrahi girişimlerin yapıldığı bu bölümde, tarama, tanı, takip ve tedavi amaçlı endoskopik işlemler yapılmaktadır. Her türlü yemek borusu, mide, incebarsak, kalın barsak kanseri ameliyatlarında ligasure, stapler vb. teknoloji olanaklardan faydalınılmaktadır.

Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları, Pankreas Hastalıkları
Karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreasın selim ve tümöral hastalıklarının cerrahi tedavisi, genel cerrahi ekibimiz tarafından teknolojinin getirdiği yeniliklerden destek alarak gerçekleştirilmektedir.