Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde Neler Yapılır?
Doğan Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı hizmet vermektedir. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon bölümü; kas, kemik, eklem, omurga hastalıkları, spor yaralanmaları gibi ortopedik problemleri, romatizmal hastalıkları ve felç gibi nörolojik hastalıkları çözümlemek için hizmet vermektedir.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hizmetleri Nelerdir?
• Menüsküs yırtığı ameliyat öncesi ve sonrası
• Bağ yaralanmaları
• Burkulmalar/ezilmeler
• Kas ve tendon zorlanmaları
• Omuz/ diz yaralanmaları
• Kırık, çıkık sonrası tedavi, kalça/diz protezleri
• Fibromiyalji/Siyatalji
• Hemipleji/inme, sinir kesileri /Bel ve boyun fıtığı/Felç
• Sporcu sakatlıklarında tedavi programı
• Sakatlığa bağlı oluşan hareketi kısıtlayıcı faktörlerin
ortadan kaldırılması ve eklem hareket açıklığının
normale dönüştürülmesi
• Kaybedilen kondüsyonel özelliklerin geri kazanılması
• Doku iyileşmesinin hızlandırılması
• Disk hernileri (Boyun, bel fıtığı)
• Osteoartrit (eklem kireçlenmesi)

Kullanılan Cihazlar:
• Diz CPM Cihazları
• Omuz CPM cihazları
• Lenf drenaj cihazı
• Egzersiz cihazları
• Vakum elektroterapi cihazı
• Elektroterapi cihazları
• Terapatik UltrasonRehabilitasyon Yöntemleri Nelerdir?
Ortopedik Rehabilitasyon:
Kırık, çıkık, bağ yaralanmaları, menisküs ve bağ yırtıkları gibi ortopedik problemlerin, cerrahi uygulama, alçı ya da atel gibi splintleme sonrasında, fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması gerekmektedir. Doku iyileşmesinin tamamlanması, eski haline en yakın formda iyileşme gerçekleşmesi, eklem hareketlerinin eski rahatlığına ve kuvvetine ulaşması rehabilitasyon sürecinin devamlılığı önemlidir.

Nörolojik Rehabilitasyon:
Rehabilitasyon, hastanın kendi çevresi içinde günlük fonksiyonlarını yapma yeteneğinin artmasında önemli rol oynar ve sinir sisteminin iyileşmesine yardımcı olur. Felç geçiren hastalarda rehabilitasyon programında, standart egzersizler, kas güçlendirme egzersizleri, denge ve koordinasyon eğitimi, yürüyüş eğitimi, nörofizyolojik egzersizler uygulanır.

Pediatrik Rehabilitasyon:
Serebral Palsi (Spastik Çocuk), Spina Bifida (doğuştan omurga açıklığı), doğum sırasındaki Brakyal Pleksus Felci (kol sinirlerinin doğum sırasındaki hasarı), ve Torikolis (Boyun Kaslarında Kısalmaya Bağlı Başın Bir Yöne Çevrilmesinde Zorluk) travmatik beyin hasarı, doğuştan ya da edinilmiş kol ya da bacak kayıpları ve omurilik hasarı durumları Fizik Tedavi Uzmanları ve ekibi tarafından tedavi edilerek iyileşme sağlanması hedeflenir.

Spor Rehabilitasyonu:
Spor Rehabilitasyonunda spora bağlı ortaya çıkan akut veya kronik sağlık sorunları veya yaralanmaların muayenesi, ölçme ve değerlendirmesi yapılır.

El Rehabilitasyonu:
Elin tendon ve sinir yaralanmaları, kırık, eklem replasmanları (yenileme), amputasyon, yanık, el cerrahisi öncesi ve sonrasında rehabilitasyon ve ortezleme ile elde oluşabilecek yetersizlikleri çözmek ve tekrar fonksiyonunu aktif hale getirmek amaçlanır.