Endokrin Cerrahi

Vücudun iç salgı yapan bezlerinin operasyon gerektiren bazı hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavilerdir. İç salgı bezleri, salgıladığı hormonları direkt olarak kan dolaşımına veren bezlerdir. İç salgı bezlerine ait hastalıklar tiroid bezi hastalıkları (nodüler guatr,zehirli guatr,tiroid kanseri vb.) paratiroid bezi hastalıkları ve surrenal bezi hastalıklarıdır.