EKG

Elektrokardiyografi (EKG) Nedir?

Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma iş¬lemine elektrokardiyografi (EKG) denil-mektedir. Kalbin elektriksel aktivitesi deri¬ye yerleştirilen küçük metal diskler (elek¬trotlar) vasıtasıyla ölçülmektedir. Elektrot¬lar hastanın göğsüne, kollarına ve bacakla¬rına yerleştirilmektedir. Elektrotlar, elek¬triksel aktiviteyi kağıt üzerindeki şekle dö¬nüştüren cihaza bağlanmaktadır. Kağıt üze¬rindeki bulgular da hekimler tarafından de¬ğerlendirilmektedir.

Elektrokardiyografi kalp genişlemesi, kalp büyümesi, kalbe gi¬den kan miktarındaki azalma, yeni veya es¬ki kalp hasarları, kalp ritim problemleri ve değişik kalp ve kalbi saran zar hastalıkları hakkında önemli bilgiler verebilmektedir.