Çocuk Check-Up

Çocuk Check-UpPoliklinik Muayeneleri
• Çocuk hastalıkları muayenesi
• KBB muayenesi
• Göz muayenesi
• Diş muayenesi

Kan Tetkikleri
• Açlık kan şekeri
• Hemogram (22 parametre)

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri
• Tam idrar analizi

Radyolojik Tetkikler
• Tam batın ultrasonu
• Akciğer grafisi tek yön