Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi, anne karnından başlayıp ergenlik döneminin sonuna kadar çocuklarda ortaya çıkan sorunların cerrahi tedavileri ile ilgilenir. Çocuklar erişkinlerin küçültülmüş bir kopyası değildir. Kendilerine has fizyolojik, anatomik ve psikolojik özellikleri vardır.

Bu nedenle, çocuklarda cerrahi girişimlerin bu konuda eğitim almış. Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmesi ve yapılması gerekmektedir. Bunun dışında tedavisi cerrahi yöntemle olmayan ancak çocuk cerrahisi ilgi alanına giren sistemlerdeki işlev bozuklukları (kabızlık, idrar kaçırma, yineleyen karın ağrısı ya da idrar yolu enfeksiyonu…) da Çocuk Cerrahları tarafından izlenir ve tedavi edilir.
Çocuklarda Cerrahi Hastalıklar:

•    Kasık, Göbek ve Karın Fıtığı
•    İnmemiş Testis
•    Hidrosel
•    Varikosel
•    Testis torsiyonu
•    Sünnet ve Yenidoğan Sünneti
•    Baş-Boyun bölgesi kist,sinüs ve tümörleri
•    Tortikollis
•    Kistik akciğer hastalıkları
•    Diafram hernisi
•    Özafagus atrezisi (Yemek borusunun gelişmemesi)
•    Pilor stenozu
•    İleum-jejunum atrezisi
•    Apandist
•    Mechel divertikülü
•    İnvaginasyon
•    Omfalosel
•    Gastroşizis
•    Gastroözefagial reflü hastalığı
•    Korozif özafajit
•    Hirschsprung hastalığı
•    Anal atrezisi (Doğuştan makat deliği olmaması)
•    Doğumsal bağırsak tıkanıklıkları
•    Perianal fistül
•    Trafik kazası, yüksekten düşme, çarpma, yaralanma ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler