Bilgisayarlı Tomografi

Kranial BT
Toraks BT
Tüm batın BT
Sinüs BT
Servikal BT
Lomber BT
Ekstremite BT(El, Ayak, Diz, Omuz, Kalça BT)
Serebral BT Anjiografi
Pulmoner BT Anjiografi
Karotis BT anjiografi
Abdominal, Renal, Periferik BT Anjiografi
Sanal Bronkoskopi
Sanal Endoskopi(kolonoskopi)Multislice Tomografi ile damarlardaki aterostlerotik plaklar, daha önce yerleştirilmiş greft ve stentler ile akut tıkanmaya neden olan pıhtılar görüntülenebilmektedir.