Bakıcı Check-Up

Bakıcı Check-UpPoliklinik Muayeneleri
• Check-up Dr Muayenesi

Kan Tetkikleri
• Açlık kan şekeri
• Anti-HIV (ELİSA)

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri
• TSH
• Serbest T4

Gaita Mikroskopisi
• Gaitada parazit inceleme

Hepatit Markerlar (Sarılık Tetkikleri)
• HBsAg (ELİSA)
• Anti-HCV (ELİSA)

Radyolojik Tetkikler

• Akciğer Grafisi Tek Yön

Solunum Fonksiyon Testi
Genel Psikolojik Tarama (Psikolog)