Aritmi ve Kardiyak Elekrofizyoloji

Aritmi, kalp ritminin düzensizleşmesi, yani anormal kalp ritmidir. Aritmi anormal hızlı (taşikardi), anormal yavaş (bradikardi) olabilir. Aritmiler normal, hızlı veya yavaş kalp hızındayken kendi içinde bir düzeninin olabileceği gibi tamamen düzensiz de olabilir.

Taşikardiler genel olarak çarpıntı, kuş kanat çırpması, tekerlek yuvarlanması, göğüs de vuruntu veya pırpır hissi şeklinde hissedilir.
Bradikardiler genel olarak baş dönmesi, fenalık hissi, bayılma, nabız yavaşlaması, yorgunluk, halsizlik veya güçsüzlük olarak hissedilir.
Bazı aritmiler basit ve önemsiz olabilirken bazıları korkutucu ve ölümcül olabilir.
Ani ölüme yol açabilir.

Elektrofizyolojik çalışma denilen tanı yöntemi ile kasık ve / veya boyundan damar içine yerleştirilen ince kılıflardan geçirilerek kalbe ulaştırılan elektrod kateter denilen ince teller yardımıyla kalbin içinden doğrudan alınan elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilerek normalden sapmalar araştırılır. Bu sayede kalbin ana merkez uyarı sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı ve uyarıları ileten sistemin işlevini güvenle görüp görmediği anlaşılabilir. Çoğu kez hızlı atma şeklinde çarpıntı yakınması olan hastalarda, hastanın yakınma nedeni olan hızlı atışlar özel yöntemlerle kalbin içine yerleştirilen bu tellerden (çalışmanın amacına ve ritim bozukluğunun türüne göre 2-4 adet) verilen uyarılarla oluşturularak meydana geliş nedenleri araştırılır.