Anjiyografi ve Katater Laboratuarı Uygulamaları

Anjiyografi ve Katater Laboratuarı Uygulamaları

Koroner Anjiyografi Nedir? Koroner Anjiyografi; kalp ve damar hastalıkları tanısında son yıllarda sıkça uygulanmakta olan bir tanı yöntemidir. Bu yöntem ile, koroner damar adı verilen kalp kasını besleyen damarlarda, kan akımını engelleyen bir darlık ya da tıkanıklık olup olmadığı görüntülenerek tedavinin yönlendirilmesi sağlanır. Bir tanı yöntemi olan “Koroner Anjiyografi” ile kalp damarlarına herhangi bir müdahale yapılmadığı gibi kalp damarları da açılmaz. Bu yöntem ile yalnızca koroner damarlarda meydana gelmiş olan darlıkların yeri ve ciddiyeti tespit edilir. Koroner Anjiyografi sırasında, kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildiği bazı durumlarda görüntülenme işlemi tamamlandıktan sonra ; aynı işlem sırasında tıkanmış olan ya da darlık tespit edilen damarlar “PTCA” olarak adlandırılan balon uyguması veya “Stent” yerleştirilmesi ile açılmaktadır.

Koroner Anjiyografi Nasıl Uygulanır?

Koroner anjiyografi öncesi hastalara gerekli olan kan tahlilleri yapıldıktan sonra sakinleştirici bir ilaç yapılır. Daha sonra işlemin uygulanacağı bölge lokal anestezi (bölgesel uyuşma) ile uyuşturulur. Kasık veya kol atardamarına işlem sonrasında çıkartılmak üzere plastik bir kılıf yerleştirilir. Bu işlem sonrasında; “kateter” adı verilen yaklaşık 2 mm. çapındaki içi boş ve ince plastik borular, plastik kılıf aracılığı ile kalbin damarlarının ağız kısmına yerleştirilir. Bu borulardan damarları röntgen altında görünür hale getiren kontrast madde verilir ve değişik açılardan damarların görüntülenmesi sağlanır. İşlem tamamlandıktan sonra giriş için yerleştirilmiş olan katater geri çekilerek, giriş yapılan damarlardaki kanama durana kadar bölgenin üzerine ağırlık uygulanacaktır.

• İşlem ortalama 10-30 dakika sürmektedir.

• Hasta uyutulmadan kasık veya kol bölgesi uyuşturulup, kateter yerleştirilerek yapılmaktadır.

• Uygulanan sakinleştirici ilaç yalnızca rahatlamayı sağlacaktır. Hasta işlem süresince olup bitenleri duyabilir ve isterse ekranda anjio görüntülerini izleyebilir.

• Hasta işlemden sonra yatağına alınır. Kasığına yerleştirilmiş olan kateter çekilir ve bir süre o bölgeye baskı uygulanır.

 • Daha sonra anjio kateterinin çıkarıldığı bölgeye kum torbası yerleştirilir. Bu işlemler kanama olmasına engel olmak için yapılır.

 • Kum torbası normal şartlarda 4 saat bekletilir. Bu esnada hasta hareketleri kısıtlanmaktadır.

 • İşlemlerden 2 saat sonra sulu yemekler alınmasına izin verilebilir. Kullanılan radyoopak maddenin böbrekten atılması için bol su içilmesi önerilmektedir.

• Acil bir işlem gerekmeyen hastalar, işlemden 6 saat sonra evlerine gönderilirler. Balon anjioplasti yapılan veya stent yerleştirilen hastalar bir gece hastanede yoğun bakımda tutulurlar.

• Hastalar taburcu edilmeden önce yapılan işlemin sonucu ile ilgili bilgilendirilirler ve daha sonra izlenecek tedavi yöntemleri hastaya anlatılır.

 • Tedavi alternatifleri; ilaç tedavisi, balon anjioplasti veya açık kalp ameliyatı olabilir.

 • Hasta taburcu olurken işlem raporu ve kullanacağı ilaçları gösteren reçete kendisine verilir. Koroner anjiyografi, genellikle hiçbir sorun yaşanmadan gerçekleştirilen bir işlemdir. Anjiyografi işleminin tüm tıbbi girişimlerde olduğu gibi riskleri vardır ancak bu risk, teknolojik gelişmeler ve sahip olunan büyük deneyimler sonucu son derece düşüktür.

Koroner Anjiyografi Kimlere Uygulanır?

- Damar hastalığı olduğunu düşündüren test sonuçlarının olması gerekenden yüksek görülmesi,

 - Kalp krizinin ilk 12 saatinde veya daha sonraki saatlerde göğüs ağrısının devam edenler,

 - Kalp krizinin var olduğunu düşündüren göğüs ağrısı bulunan hastalar,

- Anjiyoplasti veya bypass yapılan hastalarda göğüs ağrılarının tekrardan meydana gelmesi durumunda,

- Kalp krizi sonrası yapılan tetkiklerde problem görülenler ,

- Kalp ve damar hastalıklarından dolayı ameliyat olacak hastaların belli bir yaşın üzerinde olması durumunda,

- Ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği olan hastalara uygulanmaktadır.