1,5 Tesla MR

Tüm Vücut MR
Üst-Alt Karın Mr(Abdomen MR)
Beyin MR
  - Diffüzyon MR
  - Perfüzyon MR
  - Fonksiyonel MR
  - BOS Akım MR
Boyun MR, Nazofarinks MR
Tek ve İki Taraflı Eklem MR
Meme MR
Omuz MR
Diz MR
Gövde MR
MR Anjiografi
  - Beyin MR Anjiografi
  - Karotis MR Anjiografi
  - Renal MR Anjiorafi
MR Kolanjiografi
MR Ürografi
Orbita
Servikal ve Lomber Vertebra MR
Temporamanbibüler Eklem MR


 
AÇIK EMAR

Açık sistem emarda hastanın dört tarafı tamamen açıktır.

Nefes darlığı çekenler, kilo problemi olanlar özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda kullanılabilir. Rahat ve geniş alanda tetkik yapılmaktadır.Hasta yakını da tetkik esnasında hastanın yanında kalabilmektedir.

Diz protezi, kalça protezi olan hastalar ile kırık sonrası ameliyat ile vücuda plak, vida konulan hastalar kapalı MR'a giremezler.Fakat açık MR'da bu problem olmaz.